Ange E-postadressen som du vill ha förbundets e-post till.
Ange eventuellt annan E-postadress som du vill att kunder skickar E-post till.
Har ditt företag Hemsida?
Har ditt företag Facebook?
Har ditt företag Instagram?
Använder ditt företag anda social medier?
Aktiv Företagsmedlem är skomakare som äger och driver företag.
Aktiv Privarmedlem är skomakare som besitter erforderlig kunskap inom skomakeri men ej ännu driver eget företag. Aktiv Privatmedlem (företags el. privat) kan den skomakare den skomakare bli som innehar Gesäll- eller Mästarbrev eller på annat sätt, av styrelsen beslutat, kan styrka sina yrkeskunskaper.
Stödmedlem ken ges person utan styrkta kunskaper inom yrket men som ändå vill stötta förbundet, även elever och lärningar kan ansöka om stödmedlemskap.
Får Sveriges Skomakarmästarförbund dela denna informationen så att kunder kan kontakta och hitta er?