Inom skomakaryrket finns tre olika discipliner, reparationsskomakare, beställning/nytillverkningsskomakre och ortopedskomakare.

Man kan ta gesäll- och mästarbrev inom samtliga discipliner.

Är du intresserad av att ta ditt gesäll- eller mästarbrev kontakta oss.

Du kan även kontakta Sveriges Hantverksråd
• Box 147 • 793 23 Leksand • tel 0247-369 65 • fax 0247-151 70 • info@hantverksrad.se

Följande text är hämtad från Sveriges Hantverksråds hemsida www.hantverksrad.se och ger kort information kring gesäll- och mästarbrev:

Gesällbrev
Gesällbrevet är ett bevis på att en hantverkare uppfyller kraven på yrkeskunnande inom sin bransch.
En kvalitetsgaranti både för hantverkarens kunder och för de företag som vill anställa. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas 800 – 1 000 Gesällbrev per år.
Idag kan man ta sitt Gesällbrev i omkring 75 olika yrken.

Mästarbrev
Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke.
Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare.
Det bör vara minst två år mellan Gesällbrev och Mästarbrev.

 

Kort historik om Gesäll- & Mästarbrev
Gesäll- och mästarbrev har en lång tradition i vårt land. De äldsta skråsammanslutningarna etablerades i Sverige under mitten av 1300-talet.
Skråväsendet upphörde formellt 1847 och näringsfriheten infördes 1864.

I början av 1900-talet etablerades den första rikstäckande organisationen för svenskt hantverk som också blev det samlade organet för äldre och då nyetablerade lokala hantverksföreningar i landet. 1941 kom förordningen om Mästarbrev.