Sveriges skomakarmästarförbund är medlemsorganisation i Hantverkarnas riksorganisation

Som medlem i SSMF åtar jag mig därför att följa denna medlems och kvalitetspolicy 

Medlemspolicy

Medlem bör:

  1. Lojalt följa SSMF’s och Hantverkarnas Riksorganisations stadgar samt fattade beslut på årsmöten och av styrelserna.
  2. Främja hantverksskicklighet och hantverksutbildning.
  3. Utföra sina uppdrag med affärsmässighet samt verka för sund konkurrens.
  4. Samarbeta med seriösa entreprenörer och kunder, arbeta utifrån god affärssed och aktivt motverka svartjobb.
  5. På bästa sätt samverka med medlemmar och medlemsföretag inom SSMF och Hantverkarnas Riksorganisation.

Kvalitetspolicy

SSMF’s och Hantverkarnas Riksorganisations medlem:

  1. Bör ha yrkesbevis, gesällbrev, mästarbrev eller annan jämförbar dokumenterad yrkeserfarenhet.
  2. Ska ta ansvar för att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt och att alltid väga in miljöaspekter.
  3. Ska sträva efter att göra ett fullgott arbete och att varje affär ska vara till belåtenhet för båda parter.
  4. Ska utföra sitt arbete så att kvaliteten syns, känns och består.
  5. Ska ta reklamationer på allvar.