Telefon
018-140 354
E-post
skommen@gmail.com
Adress
Vaksalagatan 14 
753 20
Stad
Uppsala