Skomakare Johan Lindblom 1869 - 1961

Det finns mycket dokumenterat om skomakare.....

Skomakare Johan Konrad Lindblom från Klintehamn

Brudskor tillverkade 1895 av skomakare J. K. Lindblom, Klintehamn

Klinte hembygdsförening fick 1979 i gåva en mängd skomakarverktyg och flera par handgjorda skor efter en gammal skomakare i samhället, J.K. Lindblom. Rune Svensson, som skänkt skomakarsamlingen hade då nyligen förvärvat Lindbloms fastighet. Skomakare Lindbloms son, Ivar Lindblom, som fortsatt faderns yrke och varit skomakarmästare i Stockholm i många år och under senare år använt fastigheten som sommarbostad, har varit vänlig att märka upp verktygen med deras rätta namn.

Skomakare Johan Konrad (Johansson) Lindblom bodde vid Södra kustvägen 23 i Klintehamn. Där hade han också sin verkstad. Han hette Johansson under uppväxtåren och tog senare namnet Lindblom. Enligt Klinteskildraren Aug. Lindqvists bok "Klinteminnen" lär den lilla stugan ha varit bostad för Jakob Niklas Donner under hans första år i Klintehamn.

 

Skomakarhammare, en s.k. klipphammare,pliggsyl, flatsyl, sidavbitare och tre skomakarknivar.

J.K. Lindblom var född 1869 i Kråkmåla i Kalmar län och kom till Klinte 1894. Han var sedan verksam här som skomakare till 1958 då han flyttade till Åvallegården, där han bodde några år till sin död 1961. Till Åvallegården tog han med sig sin skomakardisk, putsbord och sina verktyg och kunde göra små reparationer. Skomakardisken som var i mycket dåligt skick är nu tyvärr förkommen. För att kunna ställa ut hans handverktyg samlade har föreningens snickare, Birger Norrby, tillverkat en skomakardisk i gammal stil och som nu är placerad i den lilla västra kammaren i Värsändegården.

 

 

 

Ringtång, tre uppstickningstrillor, för herr- och damskor, och en randfumlare.

I hembygdsföreningens första Klintefilm finns några korta scener med skomakare Lindblom, upptagna 1954. Han kommer cyklande från mejeriet med ett mjölkspann på styret, en syn som många av oss klintebor ännu minns. Han visar hur han sätter en stövelläst i ett stövelskaft. Han får också besök av en flicka som kommer med ett par skor till lagning. Hans ansikte lyser upp och han torkar en tår i ögonvrån. Han var glad och vänlig och tog sig alltid god tid att prata med sina kunder.

En privat film har också tagits av Rune Svensson vid skomakare Lindbloms 90-årsdag på Åvallegården.

Till samlingen hör flera handgjorda skor, stövlar och halvfabrikat, ännu inte färdiggjorda som är nåtlade, de sitter ännu kvar på sina lästar, utan sula.

 

Brudgumsskor

De finaste av skorna är ett par brud- och brudgumsskor tillverkade av skomakare Lindblom 1895 för fyrmästare Lindblom och hans fru på Stora Karlsö. Där finns även ett par vattentäta, pliggade stövlar av smorläder och ett par arbetsskor.

 

 

 

 

/Staffan Rosvall/