Ordlista

Här hittar du förklaringar på facktermer.

Alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

F

Foder

Fodret i skon är ofta delat i fram- och bakfoder. Vanligen av getskinn, fårskinn eller svinläder.


Fot

Människofotens skelet består av 26 ben.


Fotvalv

Fotens benstomme bildar två valv, det längsgående och det tvärgående.


G

Galoscher

En ”yttersko” av gummi som man trär på utanför sina vanliga skor för att skydda dem från väta.


Garvning

Den processföljd, som en hud genomgår för att ombildas till läder/skinn. Garvningen behövs också för att huden inte ska ruttna. Det finns tre olika garvningssätt, mineralisk (kromsalt), syntetisk och vegetabilisk (bark, ved och blad).


Gelänk

Förstärkning i hålfoten.


H

Hallux valgus

Är en utåtvridning av stortåleden ofta tillsammans med en inflammation av tåleden.


Halvsulning

Man tar bort den slitna sulan från tån ned till under bällen, sedan sätter man fast en ny sula. Halvsulning kan göras randsydd, durksydd eller vändsydd.


Helsulning

Man tar bort klackstomen och sedan tar man bort hela den slitna sulan och ersätter den med en ny sula. Helsulning kan göras randsydd, durksydd eller vändsydd.


Hålfotsinlägg

Stöd som håller uppe och stöder ett sänkt eller nedfallet hålfotsvalv.


Sidor