Var rädd om miljön - reparera dina skor

För att tillverka en sko krävs det flera delar som består av olika material. Tyvärr innehåller många av delarna mängder av kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön.

När du låter reparera dina skor minskar du markant användningen av material och sparar på så sätt miljön.
Det mesta på en sko går att laga, så besök skomakaren i stället för att slänga dina skor.

För att minska miljöpåverkan vid användandet av skor har naturskyddsföreningen gjort en lista med råd:

Använd dina skor länge, gå till skomakaren med dem om de behöver lagas, släng inte skor i onödan och köp inte nya skor om du inte behöver. Det sparar både pengar och miljö.
Köp second hand. Bättre för miljön och din och andras hälsa.
Fråga efter PVC-fria skor när du handlar plastskor.

Köp begagnade skor och ge bort skor som du inte själv längre använder.

Fråga efter miljömärkta skor. Endast ett fåtal skor på EU-marknaden är för närvarande miljömärkta med EU-blomman.

Fråga efter kromfritt läder.

Om du är en konsument i EU, använd din rätt för att fråga om någon av de särskilt farliga kemikalierna från REACHs kandidatlista finns i en sko som du funderar på att köpa, eller har köpt.

När skorna måste slängas, fråga din lokala renhållnings enhet var de ska slängas för att inte orsaka skada på miljön eller hälsa.